โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044042552
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Best practices การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายอเนตร ดังคนึก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2563,21:36  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..