โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
108 หมู่ 7 ต.เชื้อเพลิง  ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ 0844791324
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสาน ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
ประกาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสาน ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
ประกาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
ประกาศการจัดการเรียนการเรียนการสอนออนไลน์วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
ประกาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (coid -​10)
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
Best practices การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 63
วารสารเผยแพร่ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 63
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 63
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเชื้อเพลืงวิทยาจะออกทัศนศึกษา ปราสาทศรีขรภูมิ วัดสระกำเเพงใหญ่
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 62