โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
108 หมู่ 7 ต.เชื้อเพลิง  ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ 0844791324
ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 1 คน 1 ชีพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2563,12:15   อ่าน 136 ครั้ง