โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044042552
ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเชื้อเพลงวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันวชิราวุธ โดยมีท่านผู้อำนวยการพศิน บัวหุ่ง เป็นประธาน ในพธี ถวายมาลัยกร ต่อพระบรมรูปพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเชื้อเพลงวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันวชิราวุธ โดยมีท่านผู้อำนวยการพศิน บัวหุ่ง เป็นประธาน ในพธี ถวายมาลัยกร ต่อพระบรมรูปพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2562,22:44   อ่าน 171 ครั้ง