โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044042552
ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา รับการนิเทศติดตามการดำเนินงาน ของสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2562 จาก สพม.33 ในครั้งนี้ โดยมีท่านผู้อำนวยการพศิน บัวหุ่ง คณะครูและบุคลกรร่วมต้อนรับและรับการนิเทศในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา รับการนิเทศติดตามการดำเนินงาน ของสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2562 จาก สพม.33 ในครั้งนี้ โดยมีท่านผู้อำนวยการพศิน บัวหุ่ง คณะครูและบุคลกรร่วมต้อนรับและรับการนิเทศในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2562,22:40   อ่าน 154 ครั้ง