โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
108 หมู่ 7 ต.เชื้อเพลิง  ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ 0844791324
ระบบงานธุรการ-งานสารบรรณ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา พ.ศ. 2563
ระบบงานธุรการ-งานสารบรรณ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา พ.ศ. 2563