โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044042552
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
         ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน หลังคาโบสถ์และคบเพลิง
                       หลังคาโบสถ์   หมายถึง   วัดมุนีนิรมิต  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ของโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา                                     
                       คบเพลิง  หมายถึง   แสงสว่างแห่งปัญญาที่สามารถเผาผลาญ อวิชชาหรือความไม่รู้
                                                     ให้มอดไหม้ลงเป็นจุล
 
           สีประจำโรงเรียน        เทา – แดง  หมายถึง  ผู้ที่มีความเก่ง,กล้า,ด้วยปัญญาย่อมเจริญรุ่งเรือง                                                      
                                     สีเทา  หมายถึง  ปัญญา
                                     สีแดง    หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง  , เก่ง , กล้า
                                    ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นเชื้อเพลิง